CV - Shashikala D. Thakar


Name:  Shashikala D. Thakar
Email: thakarshashikala@gmail.com
Designation:  lecturer
Teaching experience : 17 years
Research experience: Nil
Publication : Nil
Workshop : Varisht  shreni Training
Awards : Shiv kranti sanghtanacha
"Adarsha Shikshak " Pursakar